Jasper Van Culenborg

De eerste vermelding van de naam St.-Jorisgilde Wortel

Onder het bewind van Jasper van Culemborg, heer van Hoogstraten en Johanna van Bourgondië (°1460 – + 1511). wordt de Sint-Jorisgilde van Wortel voor het eerst met naam vermeld.

Het was een aloud gebruik dat de voet- en handbooggilden in de ommegang opstapten. Uit de oudst bewaarde rekeningen van de rentmeesters der Vrijheid weten we dat er drie schuttersgilden vanaf 1457 elk jaar vier gulden kregen voor hun onkosten. Om welke gilden het gaat wordt niet vermeld. Sommige jaren werd dit bedrag verhoogd om te kunnen deelnemen aan landjuwelen.

Dat die ‘onkosten’ vooral betrekking hebben op hun deelname aan de ommegang mogen we besluiten uit het feit dat in 1481 de gildebroeders van Wortel naar Hoogstraten kwamen, om de ommegang op te luisteren en dan op een ton bier getrakteerd werden.

De gilde van Wortel is de eerste gilde die met naam genoemd wordt. Die vermelding vinden we terug in de rekening van Rentmeesters uit 1481 (I, blz. 182) als volgt: “Aan Henricken Schelkens van j vaet birs van schutters weghen van Wortel gegeven”