Wortel

Het grondgebied van Wortel, nu een deelgemeente van Hoogstraten, is ontstaan uit Vorsel, het huidige Rijkevorsel. De geschiedenis van Vorsel klimt op tot de 8ste eeuw, toen de heilige Willibrordus (°658 – +739) van Rohingus, de heer van ‘castrum Antwerpis’ het stroomgebied van de Mark als geschenk kreeg.

Wortel zelf wordt voor het eerst vermeld in 1.115. Toch mogen we met zekerheid stellen dat er veel vroeger vanuit Vorsel een nederzetting ontstond op de hoger gelegen gronden bij de Mark: de eerste nederzetting van het huidige Hoogstraten.

‘Wort’ (of ‘Wurt’ in het Platduits) betekent inderdaad ‘hoge oever’ langs een waterloop (de Mark). ‘Wurt’ kan ook ‘bewaken’ betekenen en dan klopt het ook. Dan zou het verwijzen naar Wortel als een wachtpost ter beveiliging van het ‘Gelmelslot’ dat rond dezelfde periode of vroeger werd gebouwd op het grondgebied van Wortel.

De toren van de kerk zoals we die nu kennen, gebouwd in 1425, werd dan ook gebouwd als uitkijkpost bij het kasteel.

Sint-Jorisaltaar

Altaarstuk van het Sint-Jorisaltaar.

Altaarstuk van het Sint-Jorisaltaar.

De gilde was door de eeuwen heen sterk kerkelijk geïnspireerd. Om die reden gaf de gilde in 1641 de opdracht om een in de kerk een altaar ter ere van Sint-Joris te bouwen. De gilde stond ook in voor onderhoud en versiering van het altaar, zoals ook blijkt uit het oudst bewaarde rekeningenboek. In 1768 was het houtwerk versleten en op kermismaandag liet de gilde het afbreken en vervangen door een nieuw altaar.

Het altaarstuk van het nieuwe altaar stelt Sint-Joris te paard voor, die de draak bevecht om de maagd te beschermen. Het doek is omlijst met twee effen kolommen en een barokgarnituur, dat in 1779 door Lacosta, wiens naam er nog op vermeld staat, marmerkleurig werd geschilderd.

Uit het rekeningenboek van de St.-Jorisgilde:

  • 1719: Item betaelt aen Cornelis Hermans van ’t vermaecken van de keerse op St.-Joris autaer. 0-2 = 0
  • 1733: Item heeft een Deken (Anthoni Anthonissen) betaelt voor eenen antepem voor onses autae de somme van 3-17 = 0
  • 1735: Item heeft den Deken alnoch betaelt aen een juweel tot den auteur van St. Joris somma 2-12=2.
  • 1736-37: Item den Deken (Mathijs Clemens) heeft alnoch betaelt aen blompotten ses stuyvers en aen kerssen voor St. Joris autaer eenen gulden 2 st. 2 oort ter somme van 1-8=2
  • 1743-44: Item betaelt aen Anthoni Anthonissen thien st. voor het maeken van een schabel op den autaeu 0-10=0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.